Algemene voorwaarden Touche la Vie

Algemene voorwaarden Touche la Vie Therapie & Atelier


Alle workshops, opdrachten, afspraken en overeenkomsten van Touche la Vie Therapie & Atelier vallen onder deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen zowel de op maat uitgewerkte trainingen, events, ateliers als therapie, massage en coaching.


Artikel 1 Een vastgelegde afspraak/ inschrijving voor therapie - workshop - atelier - massage betekent de aanvaarding als klant van deze voorwaarden. De voorwaarden staan vermeld op de website van Touche la Vie.


Artikel 2 Voor scholen en voorzieningen staan extra algemene voorwaarden bij de offerte. Alle offertes worden op maat gemaakt en zijn vrijblijvend.


Artikel 3 Een mondelinge inschrijving, afspraak of bestelling of schriftelijk via e-mail is effectief geldig en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee.


Artikel 4 Persoonlijke gevens en ervaringen van klanten worden strikt vertrouwelijk en in geheimhouding behandeld, ook al was dit in groep, tenzij beide partijen anders afspreken.


Artikel 5 Annulatie

5.1. Individuele therapie of massage:

Kan je niet komen naar een afspraak, verwittig dan graag minstens 24 uur op voorhand. Zo kan een andere klant misschien jouw afspraak innemen. Bij annulatie van een therapie- of massagesessie minder dan 24u op voorhand wordt deze gerekend als sessie en is deze te betalen.


5.2. Groepsworkshop- cursus of activiteit:

Indien de klant tot een week op voorhand annuleert, is hij/zij 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan een week op voorhand, dan is hij/zij het volledige bedrag verschuldigd. Vervanging van een andere persoon is mogelijk.


5.3. Indien de klant op eigen initiatief beslist te stoppen tijdens de workshop, lezing, therapeutische of relaxerende sessie, is

het volledige bedrag van de activiteit verschuldigd. Voor alles wat door Touche la Vie georganiseerd wordt.


5.4. Indien Touche la Vie een workshop of afspraak annuleert wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort.  Dit kan

gebeuren wegens ziekte, familiale omstandigheden of overmacht.


Artikel 6 Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddelijk gemeld te worden tijdens of vlak na de sessie, workshop, lezing.


Artikel 7 Als de klant gezondheidsklachten of een andere mentale of lichamelijke aandoening, adviseert Touche la Vie om een huisarts te raadplegen. Indien de klant reeds onder medische begeleiding staat of verplicht medicatie neemt is er toestemming van de arts nodig om de ingeschreven workshop, massage, therapie te volgen, of doet de klant dit op eigen verantwoordelijkheid.  Vertoont de klant hier nalatigheid in kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkeheid.


Artikel 8 De activiteiten, workshops, therapie, massage gegeven door Touche la Vie zijn geen vervanging voor eventuele psychiatrische of medische hulp.


Artikel 9 Touche la Vie behoudt zich het recht een klant de toegang of verdere deelname tot een workshop, sessie, massage, te weigeren, om het belang van de overige aanwezigen te bewaren. Dit kan omwille van gedrag die het normale verloop van het groepsproces of hun persoonlijk traject in de weg staan en het hierdoor moeilijk of onmogelijk maakt nog deel te nemen.Algemene voorwaarden Touche la Vie

© 2019 Touche la Vie. All Rights Reserved