Kinderen


Werken aan een groter zelfvertrouwen

De concentratie verhogen

Sociale vaardigheden oefenen

Inzicht krijgen in het slaappatroon

Veerkracht verhogenWil je je kind leren omgaan met

(faal)angst en stress? Vertoont het leermoeilijkheden, pestgedrag of gedragsproblemen ?

Heeft hij/zij lichamelijke klachten en reageert het nogal onrustig ?

Veilig, grensverleggend en laagdrempelig.


Ook kinderen die niet graag bewegen of creatief bezig zijn welkom!

Via groepsactiviteiten pak ik

bepaalde thema's aan.

Spelend met relaxatie, verwondering, creatieve opdrachten, beweging en dans.

Via  individuele therapie pakken we samen met het kind bepaalde problemen aan.

Kinderen met of zonder diagnose.

Elk kind is uniek en heeft een aangeboren interesse in zijn/haar omgeving. Ze ontwikkelen zich via verwondering in de mens en de natuur.  Vanuit hun passie ontdekken ze wat hun talenten zijn en vanuit tegenslagen wat hun beperkingen zijn. 

Bepaalde omstandigheden zoals trauma/ ziekte/ problemen tijdens de opvoeding kunnen de ontwikkeling vertragen of de intrinsieke motivatie verminderen. Schoolse vaardigheden kunnen moeilijker verlopen, sociale vaardigheden ontwikkelen zich negatief,...

Heel wat kinderen voelen zich niet zo goed in hun vel, zijn onzeker en lijden onzichtbaar. Ze durven dit niet te tonen aan de buitenwereld.  Dit is echter een belangrijk deel van het groeiproces. Toch treden er soms blokkades op wat hun persoonlijke groei belemmert en ze vast komen te zitten in het ego. Ze negeren de signalen van hun lichaam en ontvluchten hun emoties.  Kinderen hebben nood aan erkenning van hun gevoelens en het delen van hun angsten.  Begeleiders en leerkrachten hebben meestal geen tijd om hier voldoende aandacht aan te besteden.

Algemene voorwaarden Touche la Vie

© 2019 Touche la Vie. All Rights Reserved